thông tin liên hệ
Phòng Kinh Doanh
- 028-3978 3009-3978.3010

Phòng Vật Tư
-

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2.9 NĂM 2023

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm 2023
Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm 2023

SẢN PHẨM CHÍNH

Hạt nhựa màu
Hạt nhựa màu
Bột màu
Bột màu
Bột cát
Bột cát
Màu miếng
Màu miếng
Màu nước
Màu nước
Phụ gia ngành nhựa
Phụ gia ngành nhựa
Phối màu theo yêu cầu
Phối màu theo yêu cầu